CAD, výkresová dokumentace, 2D, 3D

CAD standardy / Projektová činnost

SORSYA poskytuje CAD služby spojené Designem, výrobou a komunikací v jednotlivých průmyslových odvětvích, na které se zaměřuje. Používáme 2D a 3D programy pro přípravu plánů, řezů a detailů pro stávající i navrhované zařízení.

Odbornost

  • Automotive, strojírenská výroba
  • Komunikace, podpora
  • Správa dokumentace
  • Vytváření výkresu dle již hotových dílů

Poskytovaná podpora

  • Základní převod z tištěné formy do CAD
  • Revidování kreseb a výkresů
  • Vytváření kompletních sad dokumentace
  • Analýza existujících komponentů a vyrobitelnost